loading

Windy samochodowe - podesty ruchome

Windy samochodowe – podesty ruchome

Podesty ruchome potocznie nazywane windami załadowczymi są urządzeniami transportu bliskiego, które podlegają dozorowi technicznemu w Urzędzie Dozoru Technicznego. Z uwagi na bezpieczeństwo i przepisy użytkownik jest zobowiązany do zlecania przeglądów konserwatorskich co 6 miesięcy i usuwania wszelkich usterek, niedomagań urządzenia. Każdy podest zabudowany na pojeździe musi zostać zarejestrowany w UDT. Użytkownik zobowiązany jest do właściwego z zaleceniami użytkowania podestu, ponadto co 24 miesiące przeprowadzane jest badanie kontrolne przez UDT w obecności konserwatora urządzenia. Wszystkie czynności mają na celu ograniczenie do minimum ilości wypadków z udziałem urządzeń transportu bliskiego.


Podesty ruchome są naprawiane przez nas w pełnym zakresie. Przeprowadzamy naprawy sterowania elektrycznego, naprawy siłowników hydraulicznych, przewodów hydraulicznych, połączeń sworzeń-tuleja wszystkich elementów.
Mając na celu skrócenie czasu naprawy dysponujemy swoim magazynem części. Jesteśmy autoryzowaną stacją obsługi producentów BAR i DHOLLANDIA.

Godziny pracy

Poniedziałek-Piątek: 08:00-17:00